HANUMAN CHALISAI PRATHISHTA

HANUMAN CHALISAI PRATHISHTA

HANUMAN CHALISAI PRATHISHTA
HANUMAN CHALISAI PRATHISHTA
SANJEEVINI PEETAM 31′ Year Celebrations , HANUMAN CHALISAI PRATHISHTA Punarvasu Nakshathra Celebrations , 63rd PRATHISHTA by HANUMAN MATHAJI
( SANJEEVINI PEETADHIPATHI, Chennai-33) Bhagavath Geetha
Date : 22ND October, 2016, Saturday, Time : 8.30 am
www.sanjeevinipeetam.com
63RD Hanuman Chalisa Divya Desam Venue : Kaveri Vinayagar Temple 71/21 Pilliyar Koil Street Kaveri Rangan Nagar Saligramam, Chennai 600093


Contribute, By Master Sashwat Sandeer Singapore. ( Prof. Pandarinathan Venkatesan’s Cr:
All are Welcome – for more details contact: Venuji, cell 98403 64567.