L – R: Dr. BR Nammalwar, Dr. Sudha Ekambaram, Dr. Prabha S, Dr. Uma Ali, Dr Rema Chandramohan, Dr. Sunil Srinivasan at the inauguration of Nephkids 2018

Dr Mehta’s Hopsitals

L – R: Dr. BR Nammalwar, Dr. Sudha Ekambaram, Dr. Prabha S, Dr. Uma Ali, Dr Rema Chandramohan, Dr. Sunil Srinivasan at the inauguration of Nephkids 2018