SRI RAMAKRISHNA MATH

SRI RAMAKRISHNA MATH, MYLAPORE, CHENNAI-600 004

PROGRAMMES AT/BY SRI RAMAKRISHNA MATH, MYLAPORE, CHENNAI-4 DURING THE PERIOD – 16th (Tuesday) to 31st (Wednesday) July 2019 ARE AS UNDER:

At Sri Ramakrishna Math, Mylapore

  Date   Discourse on   By   Time
  GURU PURNIMA Tuesday, 16th July 2019
  17/07/2019 (Wednesday)   Srimad Bhagavatam (Tamil)     Swami Paramasukhananda     5.30 p.m.
  18/07/2019 (Thursday)   Aparokshanubhuti (Tamil) அபரோக்ஷனுபூதி   Swami Suprajnananda     5.30 p.m.
  19/07/2019 (Friday)   Sri Vishnu Sahasranamam(Tamil)     Swami Vimurtananda     5.30 p.m.
  20/07/2019 (Saturday)   Tiruvasagam (Tamil)     Swami Apavargananda     5.30 p.m.
  21/07/2019 (Sunday)   Special Discourse     Swami Mahamedhananda     5.30 p.m.
24/07/2019 (Wednesday) To 30/07/2018 (Tuesday)   Sri Ramakrishna Bhakta Vijaya Saptaham By Govindapuram Balaji Bhagavathar Timings: 5.00 to 6.15 p.m.  
  SWAMI RAMAKRISHNANANDA JAYANTI Tuesday, 30th July 2019 (Invitation attached)  
  31/07/2019 (Wednesday)   Srimad Bhagavatam (Tamil)     Swami Paramasukhananda     5.30 p.m.

CHANTING OF SRI DEVI MAHATMYAM:

Date                 : Thursday, 25th July 2019 – Time: 8.00 a.m.

Chanting by     : Swami Suprajnananda

Venue              : Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Chennai-4

SRI RAMANAMA SANKIRTANAM

Date            : Sunday, 28th July 2019 – Time: 7.00 to 8.00 p.m.

Chanting by : Swami Suprajnananda

Venue          : Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Chennai-4

GUIDED MEDITATION (Entry Free) வழிகாட்டு தியான வகுப்பு  (அனுமதி இலவசம்)
BY Swami  Mahamedhananda  
DATE 20 & 27 July 2019 (Saturdays)  
TIME 7.00 p.m. to 8.00 p.m.  
VENUE Vivekananda Cultural Centre Vivekananda House Campus, Kamarajar Salai, Triplicane, Chennai-600005  
PHONE 044 2844 6186, 99418 55565